Werkaanbiedingen

Werkaanbiedingen - Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is, samen met het OCMW, een van de belangrijkste werkgevers in Sint-Joost. Aarzel niet om de vacatures regelmatig na te kijken op de gemeentelijke website. Voor al deze functies, moet u van een onberispelijk gedrag zijn van de burgerlijke en politieke rechten genieten en interesse hebben voor de openbare diensten.
Indien u interesse hebt voor een van deze vacatures, gelieve uw CV samen met een motivatiebrief aan de HRM te willen richten.

Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node werft aan:

JURIST M/V/X (CBD)

online geplaatst : 12.05.2021
Type contract : CBD, Bepaalde duur
Perspectief : Met uitzicht op een COD
Duur : 1 jaar
Adres van de arbeidsplaats : Sterrenkundelaan 12-13
Aantal betrekkingen in te vullen : 2

Functiebeschrijving

De taak van jurist(e) bij de Administratie is gevarieerd en heeft betrekking op talrijke rechtsdomeinen, zoals: aangelegenheden in verband met de burgerlijke stand, vreemdelingenrechten, stedenbouw en onroerend goed, gemeenterecht, overheidsopdrachten, grondwettelijk en administratief recht in het algemeen, maar tevens alles in verband met sociaal recht en arbeidsrecht, huurrecht of bouwrecht.
Van de twee aangeboden functies dient er één te worden vervuld binnen de dienst Burgerlijke stand van de gemeente, waar de jurist(e) zowel zal optreden als verantwoordelijke van het departement als ter ondersteuning van de andere departementen, Vreemdelingen (binnen en buiten EU) en Bevolking.
De kandida(a)t(e) werkt onder functioneel toezicht van de directieverantwoordelijken.
De andere functie is algemeen en zal worden vervuld binnen de interne juridische dienst van de gemeente. Deze dienst ondersteunt de andere departementen door advies te verstrekken over zaken die haar worden voorgelegd en door oplossingen te brengen voor juridische problemen die zich voordoen.
In het algemeen assisteren de juristen de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.

Profielbeschrijving

 •     Houder van een masterdiploma in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit
 •     Perfecte beheersing van het Frans met idealiter een beheersing van het Nederlands
 •     Beheersing van het Engels is een absolute troef
 •     Je hebt belangstelling voor publiekrecht
 •     Je bent in staat om juridische oplossingen voor te stellen voor de problemen waarmee je wordt geconfronteerd
 •     Je hebt een synthetische geest en bent bekwaam om zelfstandig te werken
 •     Je bent bereid om je bij te scholen en je kennis regelmatig bij te werken
 •     Respect voor vertrouwelijkheid is een van je kernwaarden
 •     Je hebt de Belgische nationaliteit of bent onderdaan van een van de lidstaten van de Europese unie
 •     Blanco uittreksel uit het strafregister

Voordelen van de functie

 •     Voltijds contract (36u/week)
 •     Erkenning van beroepservaring tot 6 jaar in de privé- sector
 •     Bezoldiging volgens weddeschaal niveau A1 die van toepassing is in de Brusselse administraties.
 •     100% terugbetaling van vervoerskosten (NMBS, TEC, MIVB, De Lijn)
 •     Maaltijdcheques

Contactpersoon

Mevr. Marie-Rose LAEVERS
'; // --> ">

Projectbegeleider Diversiteit M/V/X (CBD)

online geplaatst : 12.05.2021
Type contract : CBD, Bepaalde duur
Perspectief : Met uitzicht op een COD
Duur : 1 jaar
Adres van de arbeidsplaats : Sterrenkundelaan 12-13

Functiebeschrijving

    Uitwerken, ontwikkelen en evalueren van projecten die gericht zijn op gelijke kansen op gemeentelijk niveau overeenkomstig het Gelijke kansenbeleid, met name rond diversiteit in al haar vormen, met bijzondere aandacht voor handicaps, door middel van de volgende pijlers :

    * bevordering van een "neutraal" en inclusief onderwijs (opleiding, bewustmaking);
    * bevordering van Diversiteit en Toegankelijkheid (uitwerking van een actieplan voor de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap van 13/12/2006, het Gemeentelijk Handvest voor de integratie van personen met een handicap - 2013 en het Gemeentelijk Handvest voor de integratie van personen met een handicap - 2020, ...)
    * oprichting van een Adviesraad voor Gehandicapte personen ;
    * actieve medewerking in het kader van "handistreaming".

    Zorgen voor de aanwezigheid van de handicapdimensie, de aanwezigheid van het LGBTQI+-thema en het respect voor diversiteit in de projecten van de dienst en in projecten die in partnerschap met andere gemeentelijke diensten worden uitgevoerd.
    Werken met aandacht voor de transversale dimensie van Diversiteit en Toegankelijkheid (aandacht voor prioriteiten, centralisatie van informatie en tot stand brengen van synergieën).
    Samenwerken in het kader van het intern diversiteitsplan, een flexibel instrument voor het ontwikkelen, evalueren en opvolgen van acties voor een beter diversiteitsbeheer van het gemeentepersoneel.
    Samenwerken met overheidsorganen en verenigingen in de gemeente die projecten willen uitvoeren rond Diversiteit en Toegankelijkheid.
    Bijdragen tot de bewustmaking van de bevolking en de leden van het gemeentepersoneel.
    Een register opstellen van de actoren van Gelijke Kansen aanwezig op het lokale en gewestelijke grondgebied, met name deze welke actief zijn op het vlak van handicaps, en hun onderlinge verbinding bevorderen overeenkomstig de verwachtingen van de dienst.
    Werken met de wil om de netwerken van partnerschappen te versterken, waarbij goede communicatie en onpartijdigheid steeds voorrang krijgen.
    Informatie en documentatie aan de gemeentelijke diensten verstrekken over kwesties in verband met Diversiteit en Toegankelijkheid.
    Communicatie en feedback van informatie organiseren over de uitgevoerde projecten (opstelling, opstelling van activiteiten-/evaluatieverslagen, realisatie van communicatie-instrumenten).
    Zoeken naar financieringen en middelen
    Opstellen van het jaarverslag over Diversiteitsprojecten
    Nauw samenwerken met het Directiehoofd dat bevoegd is voor Gelijke Kansen.

Profielbeschrijving

 •     Houder van het Selor-attest (elementaire kennis art. 8 & 10 of 9§2).
 •     Titel van Bachelor.
 •     Kennis van de werking van het Gemeentebestuur.
 •     Kennis van bureautoepassingen.
 •     Duidelijke en correcte mondelinge en schriftelijke uitdrukking.
 •     Goede schrijf- en argumentatievaardigheden.
 •     Je bent methodisch, gestructureerd en hebt een goede zin voor organisatie.
 •     Je begrijpt en past gemakkelijk gegeven instructies toe.
 •     Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig werken.

Voordelen van de functie

 •     Voltijds contract (36u/week).
 •     Erkenning van beroepservaring tot 6 jaar in de privé- sector.
 •     Bezoldiging volgens weddeschaal niveau B die van toepassing is in de Brusselse administraties.
 •     100% terugbetaling van vervoerskosten (NMBS, TEC, MIVB, De Lijn).
 •     Maaltijdcheques.

Contactpersoon

Marie-Rose LAEVERS
'; // --> ">

Projectbegeleider Gelijkheid Vrouwen - Mannen M/V/X (CBD)

online geplaatst : 12.05.2021
Type contract : CBD, Bepaalde duur
Perspectief : Met uitzicht op een COD
Duur : 1 jaar
Adres van de arbeidsplaats : Sterrenkundelaan 12-13

Functiebeschrijving

    Uitwerken, ontwikkelen en evalueren van projecten die gericht zijn op gelijke kansen op gemeentelijk niveau overeenkomstig het Gelijke kansenbeleid, met name rond de Gelijkheid vrouwen-mannen en gendergelijkheid, door middel van de volgende pijlers :

    * bestrijding van partner- en familiaal geweld  (secretariaat en ondersteuning van het Gemeentelijk platform voor de bestrijding van partner- en familiaal geweld);
    * bestrijding van gender-gerelateerd geweld (gedwongen huwelijken, homofobie, alle vormen van intimidatie, enz.)
    * bevordering van niet-seksistisch onderwijs (opleiding, bewustmaking)
    *  bevordering van de Gelijkheid tussen vrouwen en mannen (uitwerking van het actieplan voor de tenuitvoerlegging van het Europees Handvest voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, verzameling en evaluatie van goede verenigingspraktijken, ...);
    * actieve samenwerking in het kader van "gender budgeting" (gendergevoelige begroting) en "gender mainstreaming ".

    Bijzondere aandacht besteden aan de aanwezigheid van de genderdimensie en het respect voor gelijkheid in de projecten van de dienst en in projecten die in partnerschap met andere gemeentelijke diensten worden uitgevoerd.
    Werken met aandacht voor de transversale dimensie van de Gelijkheid vrouwen-mannen (aandacht voor prioriteiten, centralisatie van informatie en tot stand brengen van synergieën).
    Samenwerken in het kader van het intern diversiteitsplan, een flexibel instrument voor het ontwikkelen, evalueren en opvolgen van acties voor een beter diversiteitsbeheer van het gemeentepersoneel.
    Samenwerken met overheidsorganen en verenigingen in de gemeente die projecten willen uitvoeren rond de Gelijkheid mannen-vrouwen en Gendergelijkheid.
    Bijdragen tot de bewustmaking van de bevolking en de leden van het gemeentepersoneel.
    Een register opstellen van de actoren van Gelijke Kansen aanwezig op het lokale en gewestelijke grondgebied, met name deze welke actief zijn op het vlak van Gelijkheid vrouwen-mannen, en hun onderlinge verbinding bevorderen overeenkomstig de verwachtingen van de dienst.
    Werken met de wil om de netwerken van partnerschappen te versterken, waarbij goede communicatie en onpartijdigheid steeds voorrang krijgen.
    Informatie en documentatie aan de gemeentelijke diensten verstrekken over kwesties in verband met de Gelijkheid vrouwen-mannen en Gendergelijkheid.
    Communicatie en feedback van informatie organiseren over de uitgevoerde projecten (opstelling, opstelling van activiteiten-/evaluatieverslagen, realisatie van communicatie-instrumenten).
    Zoeken naar financieringen en middelen
    Opstellen van het jaarverslag over Gender en Gelijkheid vrouwen-mannen


Profielbeschrijving

 •     Houder van het Selor-attest (elementaire kennis art. 8 & 10 of 9§2).
 •     Titel van Bachelor.
 •     Kennis van de werking van het Gemeentebestuur.
 •     Kennis van bureautoepassingen.
 •     Duidelijke en correcte mondelinge en schriftelijke uitdrukking.
 •     Goede schrijf- en argumentatievaardigheden.
 •     Je bent methodisch, gestructureerd en hebt een goede zin voor organisatie.
 •     Je begrijpt en past gemakkelijk gegeven instructies toe.
 •     Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig werken.

Voordelen van de functie

 •     Voltijds contract (36u/week).
 •     Erkenning van beroepservaring tot 6 jaar in de privé- sector.
 •     Bezoldiging volgens weddeschaal niveau B die van toepassing is in de Brusselse administraties.
 •     100% terugbetaling van vervoerskosten (NMBS, TEC, MIVB, De Lijn).
 •     Maaltijdcheques.

Contactpersoon

Marie-Rose LAEVERS
'; // --> ">

De gemeente Sint-Joost-ten-Node selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Contact

HRM dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Marie-Rose Laevers
Raadpleeg de jobaanbiedingen van onze intercommunale Vivaqua : https://www.vivaqua.be/nl/werkgelegenheid/vivaqua-rekruteert
 

Downloaden

Kandidatuurformulier pdf - 107.51 KB

Laatst gewijzigd: 12.05.2021