Werkaanbiedingen

Werkaanbiedingen - Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is, samen met het OCMW, een van de belangrijkste werkgevers in Sint-Joost. Aarzel niet om de vacatures regelmatig na te kijken op de gemeentelijke website. Voor al deze functies, moet u van een onberispelijk gedrag zijn van de burgerlijke en politieke rechten genieten en interesse hebben voor de openbare diensten.
Indien u interesse hebt voor een van deze vacatures, gelieve uw CV samen met een motivatiebrief aan de HRM te willen richten.

Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node werft aan (m/v) :

Kinderbegeleidster(m/v) GECO:

KDV Het Madeliefje

ONZE TROEVEN: kleinschalig multicultureel kinderdagverblijf , gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (metro, bus, trein) laagdrempelig, collegiale sfeer, begeleiding op de werkvloer, wekelijks teamoverleg, bijscholing tijdens de werkuren,....

 • tewerkstelling 5 dagen per week van maandag tot vrijdag (36u/week)
 • maaltijdcheques
 • 100% van openbaar vervoer
 • uurrooster tussen 7u 10 en 18u20, wekelijks wisselend op donderdag
 • taalkennis: Nederlands vlot gesproken en geschreven ; kennis van andere talen is een plus maar geen vereiste
 • Communicatief vaardig zijn is een must
 • Respect voor het pluralistisch karakter
 • ervaring in de sector is een pluspunt, motivatie geeft de doorslag

Diplomavoorwaarden:

 • BSO 3de graad kinderzorg + 7de jaar of
 • TSO alle sociaal technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg, jeugd en gehandicaptenzorg, verpleegaspirant  of
 • Hoger onderwijs van sociale promotie of dagonderwijs richting sociale en/of pedagogische wetenschappen of
 • BSO 3de graad  Ziekenhuisverpleegkunde + 7de jaar

De gemeente Sint-Joost-ten-Node selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Examens organiseren voor de samenstelling van een wervingsreserve (m/v)

Bestuurssecretaris/-esse : (Centraal bestuur) (Niveau A)

 • Diploma’s of getuigschriften die in aanmerking komen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau I bij de rijksbesturen (*)
 • Diploma uitgereikt door de afdeling bestuurswetenschappen van 'Haute Ecole Francisco Ferrer' te Brussel,  het ‘Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handels-wetenschappen’ te Elsene of het ‘Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen’ te Antwerpen
 • Diploma in gemeentelijk management uitgereikt door de ‘Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur’ (G.S.O.B.) na een basiscyclus van drie jaar
 • Diploma van de provinciale cursussen van administratief recht in de afdeling van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type (Openbare besturen)

Bestuurssecretaris/-esse(Jurist) (Niveau A)

 • Diploma van Master in rechten uitgereikt door een universiteit

Administratief Assistent(e) (Centraal bestuur) (Niveau C)

 • Getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.

Administratief Assistent(e)(schoolopvang) (Niveau C)

 • Diploma van het hoger secundair onderwijs.

Administratief- Adjunct (Centraal bestuur) (Niveau D)

 • Diploma of studiegetuigschrift van het lager secundair onderwijs of diploma’s en getuigschriften die in aanmerking komen bij aanwerving voor de betrekkingen bij de Rijksbesturen geklasseerd in de derde categorie (bijlage van het koninklijk besluit van 06.02.1954, wijzigend het koninlijk besluit van 02.10.1937, in verband met het personeelsstatuut van de rijksambtenaren voor wat betreft de vereiste diploma’s of getuigschriften nodig om tot de functie van het rijksbesturen toe te treden).

Administratief- Adjunct (schoolopvang) (Niveau D)

 • Diploma van het lager secundair onderwijs of diploma’s en getuigschriften die in aanmerking komen voor de aanwerving tot de betrekkingen bij de Rijksbesturen geklasseerd in de derde categorie (bijlage van het K.B. van 06.02.1954 wijzigend het K.B. van 02.10.1937 in verband met het personeelsstatuut van de rijksambtenaren voor wat betreft de vereiste diploma’s en getuigschriften nodig om toe te treden tot functies in het rijksbestuur).

Administratieve hulp (Centraal bestuur) (Niveau E)

 • Getuigschrift van het lager onderwijs.

Administratieve hulp (schoolopvang) (Niveau E)

 • Getuigschrift van het lager onderwijs.

Hulparbeider (functies : chauffeur, grafdelver, arbeider voor openbare reiniging, ongeschoolde arbeider) (Niveau E)

 • Geen diplomavereisten
 • De chauffeur zal bovendien houder moeten zijn van een rijbewijs van categorie B, C of D.

De algemene toelatingsvoorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen op :
of op 02 220 26 80 – 02 220 25 23 -

De kandidaturen worden per aangetekende brief gericht aan het College van Burgmeester en Schepenen,
Sterrenkundelaan, 13 te 1210 Brussel ten laatste vóór 21 december 2018.

Contact

HRM dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Marie-Rose Laevers

Downloaden

Kandidatuurformulier pdf - 107.51 KB

Laatst gewijzigd: 11.12.2018