Sportcheques

Sportcheques

De kosten voor de beoefening van een sport zijn afhankelijk van twee parameters : de uitrusting en de beoefening zelf (de toegang tot de infrastructuur, via een club, eventuele lidkaart…). Afhankelijk van de sport kunnen deze kosten nogal variëren, van 10 € tot verschillende honderden euro's per jaar.

Om de Tennoodse jongeren aan te moedigen om een sport te beoefenen, zijn de sportcheques beschikbaar om de kost van het lidmaatschap bij een sportclub van hun keuze te verminderen.

Hieronder de toekenningsvoorwaarden van de sportcheques en de lijst van de documenten te bezorgen aan de Sportdienst van het Gemeentebestuur van Sint-Joost (4de verdieping) voor het sportseizoen 2019-2020.

1°Voor de jongeren van 4 tot 18 jaar wonende in Sint-Joost-ten-Node waarvan de ouders inkomsten genieten die overeenstemmen met de toekenningsvoorwaarden van studietoelagen voor het secundair onderwijs:

 • 26.617,91€: voor een gezin met 1 enkele persoon ten laste
 • 32.854,95€: voor een gezin met 2 personen ten laste
 • 38.677,08€ : voor een gezin met 3 personen ten laste
 • 44.084,34€: voor een gezin met 4 personen ten laste
 • 49.491,60€: voor een gezin met 5 personen of meer (5.407,26€ per bijkomende persoon) personen ten laste of waarvan de ouders nancieel worden gesteund door het OCMW, zal het bedrag van de sportcheques 75% bedragen van het lidmaatschap van een sportclub, met een maximumbedrag van 260€, voor elk kind.

2°Voor de jongeren van 4 tot 18 jaar wonende in Sint-Joost-ten-Node, waarvan de ouders inkomsten genieten hoger dan de bovenvermelde bedragen, zal het bedrag van de sportcheques 75% kunnen bedragen van de nschrijvingsprijs bij een club, met een maximumbedrag van 200€ voor elk kind.

Te bezorgen documenten

 • Een gezinssamenstelling (- 3 maanden)

 • Een kopie van de belastingaangifte 2017, aanslagjaar 2018 indien het aansluitingsbedrag meer dan 267,- euro
  bedraagt (voor ouders die inkomsten genieten hoger dan de toekenningsvoorwaarden voor studietoelagen is dit
  document niet nodig).

 • Het formulier "sportcheque 2019-2020"

 • Betalingsbewijs van aansluiting bij de club (of het laatste luik van het formulier door de club laten invullen);

Het merendeel van de ziekenfondsen biedt tevens een tussenkomst in de kost voor het lidmaatschap bij een sport- of fitnessclub tot 50€.

Evolutie

Sportseizoen

Aantal begunstigden

Aantal jongens

Aantal meisjes

Budget

Leeftijdscategorie

2013-2014 228 192 36 -50.000,00€ 6 tot 18 jaar
2014-2015 262 199 63 -100.000,00€ 6 tot18 jaar
2015-2016 340 246 94 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
2016-2017 405 298 107 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
2017-2018 481 358 123 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
03/09/2018 - 21/01/2019 431 318 113 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
TOTAL 2147 1611 536 550.000,00€  

Contact

Sportdienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Zulfikar Kir

Downloaden

Laatst gewijzigd: 10.10.2019