"Toolkit” voor de naasten van bejaarde personen

Het blijkt dat steeds meer bejaarden zo lang mogelijk thuis blijven en dat veel kinderen, buren, helpende naasten  tevens worden geconfronteerd met de moeilijkheden en voordelen van deze begeleiding.
Het Rustoord Anne Sylvie Mouzon biedt een plaats en een moment voor ontmoeting, één dinsdag per maand, voor helpende naasten die een bejaarde persoon moeten begeleiden, ongeacht of deze al dan niet verward is. Dit initiatief maakt de ontmoeting mogelijk tussen professionals en niet- professionals in de zorg om gedachten uit te wisselen rond de begeleiding van een bejaarde persoon.

De gebruikelijke instrumenten worden vaak op een didactische manier gepresenteerd, ze worden gelabeld, gestempeld … waarbij weinig ruimte wordt gelaten voor autonomie. Deze presentatie, voorgesteld onder de metafoor van toolkit, verleent de begeleider al zijn beslissingsautonomie. Een hamer dient zowel om spijkers in te slaan als om ze te verwijderen, een schroevendraaier dient zowel om een schroef vast te draaien als om ze los te draaien. Elke persoon heeft eveneens de autonomie om te beslissen welk materiaal hij nodig heeft en wanneer hij dit nodig heeft. Als we de autonomie van de bewoner willen bevorderen is het van essentieel belang dat we ook de autonomie van de begeleider bevorderen.

De toolkit wordt voorgesteld als een reeks begeleidingsmodules waarbij verschillende vragen worden naar voren gebracht die essentieel zijn voor een kwaliteitsvolle begeleiding:

  • Welke is mijn plaats als begeleider en hoe kan ik bijdragen tot het behoud van de autonomie van de begeleide persoon?
  • Hoe kan ik zijn/haar restcapaciteiten versterken?
  • Hoe communiceren? en indien er moeilijkheden ontstaan om te spreken, welke zijn de andere communicatiekanalen?
  • Hoe emoties begeleiden?
  • Hoe omgaan met onvermijdelijk verlies? welke zijn de principes van veerkracht wanneer men met ziekte geconfronteerd wordt?
  • Hoe een waardenkader behouden om de begeleide persoon te respecteren?
  • Welk ethisch kader moet ik gebruiken?
  • Hoe rouw begeleiden wanneer deze zich voordoet?

Deze toolkit laat tevens ruimte voor de deelnemers om de moeilijkheden voor te leggen waarmee zij te maken krijgen. Het is geen opleiding in de strikte zin van het woord, maar eerder een coaching waarin wordt gewerkt met reële en ervaren situaties.

Afspraak op 15.10 / 12.11 / 10.12 van 17 tot 19u
Modules geanimeerd door Carine Geldof, Aanspreekpunt voor verwarde personen & Marc Bouteiller, Directeur van het Rustoord "Anne Sylvie

Contact

Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)

Schietschijfstraat 5
1210 Brussel
Marc Bouteiller
Het Kleine Paradijs (Jardin des Délices)
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).