Oproep voor projecten van handelaarsverigingen met het oog op het verlenen van een gemeentelijke subsidie

Commerçants

ln het kader van het gemeentelijk beleid ter ondersteuning van commerciële activiteiten heeft de gemeenteraad besloten een subsidie toe te kennen aan de handelaarsverenigingen.
Bij deze gelegenheid stellen we voor een oproep te beantwoorden waarvan het doel is bij te dragen aan het creëren van een vriendelijke sfeer en de aantrekkelijkheid in de commerciële wijken van onze gemeente,
We stellen voor om de activiteiten van uw vereniging voor het jaar 2019 voor te leggen.
Om uw aanpak te vergemakkelijken, volgen hier de richtlijnen van de actie:

1. Behandeling van een project

Het project moet:

 • een duidelijk doel hebben,
 • wettelijk goedgekeurd zijn,
 • zijn commerciële kem in zijn geheel te helpen,
 • gerealiseerd zijn v66r december 2019,
 • een samenwerking vereisen (tussen handelaars of een andere partner).

2. THema

Dit moeten acties zijn die de handel gelegen in Sint-Joost-ten-Node nieuw leven inblazen binnen het kader van een gekozen thema

 • animaties,
 • promotie acties,
 • acties op het gebied van onthaal en klantendiensten,
 • acties om de vereniginghandelaars of de relatie van de wijk te versterken,
 • studie van een wijk,
 • acties om het commerciële aanbod of het straatbeeld te verbeteren, website

Het is de gemeente die het initiatief neemt om een oproep te lanceren voor projecten. De geselecteerde projecten worden overgelaten aan de waardering en de vrije keuze van de gemeente.

3. Bedrag van de subsidie

Een totaal bedrag aan de handelaarsverenigingen toegekende gemeentelijke subsidie bedraagt 3.750,00 €

4. Begunstigden

Deze subsidies kunnen alleen worden verleend aan verenigingen die handelaars vertegenwoordigen.

5. Praktische modaliteiten

De projecten moeten v66r 25 oktober 2019 worden verzonden naar:

Middenstanddienst

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-José Byl
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u