Nieuw gebouw voor de technische pool van het gemeentebestuur

Rue Royale

De gemeente Sint-Joost-ten-Node is zopas eigenaar geworden van een nieuw gebouw, dat gedeeltelijk beschermd is en gelegen op de hoek van de Koningsstraat en de Sint-Franciscusstraat.

De gemeentediensten die er zullen worden ondergebracht vanaf 2018 zijn Stadsvernieuwing, Openbare Werken, Stedenbouw, Huurpatrimonium, Mobiliteit en Communicatie.

Het gebouw werd aangekocht voor ruim 5 miljoen euro, voor het merendeel ten laste genomen door het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT)

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.