Meer premies en minder belastingen als steun aan de handelaars

Commerces

Omdat zij wil bijdragen aan de heropleving van de Tennoodse handelskernen, kent de gemeente renovatiepremies toe voor handelsramen/-gevels aan handelaars en ambachtslui die werken willen aanvatten. Van deze gemeentelijke financiële hulp hebben sedert 2015 reeds 34 handelszaken kunnen genieten, dankzij de toekenning van 48 premies voor een totaal bedrag van 71 000 €.

Een tweede maatregel, uniek in het Brussels Gewest, heeft eveneens haar nut bewezen, ditmaal in het geval wanneer
openbare wegenwerken langer dan 2 maanden duren en de lokale handel aantasten, waarbij een premie voor de herlancering van de economische activiteit van 2 000 € wordt aangeboden aan iedere getroffen handelaar, ambachtsman/-vrouw en Horecaetablissement.

De aanvraag moet ten laatste 6 maanden na het einde van de werken worden ingediend via een hiertoe bestemd formulier beschikbaar op de website van de gemeente of op eenvoudige vraag bij de dienst middenstand.
Sedert de lancering in 2018 werd 64 000 € vrijgemaakt voor 32 dossiers.
Deze resultaten konden worden gerealiseerd dankzij de gepersonaliseerde en gratis begeleiding van iedere Tennoodse aanvrager door de gemeentediensten (Premieloket, diensten Middenstand, Stedenbouw) tijdens de gehele duur van het proces. 

Dankzij dit succes en tevens door de wens om de lokale economische actoren meer te ondersteunen, bereikt de gemeente een nieuwe belangrijke fase, die van de schrapping van verschillende belastingen die wegen op zelfstandigen en handelaars:

  1. De schrapping van de specifieke belasting op verlichte uithangborden die precies en enkel de naam en/of het voorwerp en/of de handelsnaam van de handelszaak weergeven
  2. De schrapping van de belasting op fruit- en groentekramen
  3. De schrapping van de belasting op terrassen van restaurants en café’s op de trottoirs


De gemeente verlicht op die manier voor een bedrag van 55 000 € de uitbatingskosten van de handelszaken. Dit zal eens te meer een gelegenheid zijn voor de eigenaars om de investeringen in hun etablissementen te verbeteren.

Contact

Middenstanddienst

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-José Byl
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.