Kunstenaarscité Mommen : Kandidaatoproep voor de huur van één atelier/woning en één atelier voor artiesten

Ateliers Mommen

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaatoproep in het kader van toewijzingen van één atelier/woning van 200m² voor 698,69€  (+ 160€ kosten) van één atelier van 27m² (+ 11m² de mezzanine) voor 268€ + 100 kosten

Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek dossier) kunnen zich kandidaat stellen.

Laat ons vóór 25 oktober 2018 weten  uw interesse per e-mail :

De bezoeken worden voorzien in groep via een e-mailuitnodiging.

Plaats :

Liefdadigheidsstraat 37
1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria :

  • kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant aangezien er geen geluidsisolatie is.
  • de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 22.560,13 € voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 25.066,82 € voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 28.647,83 € voor een gezin met 2 of meer inkomens ;
  • een officieel inkomen hebben in België van minium 892,70€ per maand gelijkwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie (OCMW);
  • geen volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter zijn van een onroerend goed;
  • zich ertoe verbinden om de atelier-woning of het atelier te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.