Kunstenaarscité Mommen : Kandidaatoproep voor de huur van één atelier voor artiesten.


Mommen

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node stelt een atelier te huur van 27m² + 11m² mezzanine voor een maandelijkse huurprijs van 268 € (type sociale huur) + 100€ provisie voor lasten (water, elektriciteit, gas, gemeenschappelijke kosten…).

Bezoeken op afspraak (werkdagen) op : 02 220 2746 of
Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek dossier) kunnen zich kandidaat stellen.

Plaats : Liefdadigheidsstraat 37 -1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria  :

  • artiest zijn, uitgezonderd muzikanten aangezien er geen geluidsisolatie is ;
  • de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 22.560,13 € voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 25.066,82 € voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 28.647,83 € voor een gezin met 2 of meer inkomens  ;
  • een officieel inkomen hebben in België van minium 892,70€ per maand gelijkwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie (OCMW);
  • zich ertoe verbinden om de atelier-woning of het atelier te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.

Na afloop van de bezoeken zal de selectie worden uitgevoerd door het Artistiek Adviescomité op basis van   :

  • 

een artistiek dossier, een cv en een motivatiebrief.


Contact

Autonome Gemeentelijke Regie

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Naïma Bekkar
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.