Kandidaatoproep voor de huur van ateliers/woningen in Ateliers Mommen

Ateliers Mommen

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node  stelt ateliers-woningen te huur van 50m² tot 127m² en van  377€ tot 502€ (sociale huurprijzen) evenals 2 werkplaatsen van 27m² (+11m² mezzanine) voor 268€ (zonder lasten). Meer informatie wordt ter plaatse tijdens de bezoeken verstrekt.

De bezoeken worden voorzien in groep :

  • Op 28 november 2019 om 10u00
  • Op  02 december 2019 om 17u00
  • Op  04 december 2019 om 14u30

Plaats :

Liefdadigheidsstraat 37, 1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria : 

  • kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant aangezien er geen geluidsisolatie is.
  • de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 22.959,44 € voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 25.510,50 € voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 29.154,90 € voor een gezin met 2 of meer inkomens ;
  • een officieel inkomen hebben in België van minimum 928,73€ per maand gelijkwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie (OCMW);
  • geen volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter zijn van een onroerend goed;
  • de dieren zijn niet toegelaten;
  • zich ertoe verbinden om de atelier-woning of het atelier te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.

Contact

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.