Inclusieve banen genereren

Personne à mobilité réduite

In juni 2020 herhaalde de Gemeente Sint-Joost haar verbintenis voor het nemen van de nodige maatregelen om de voorschriften van het Charter inzake de Inclusie van Personen met een handicap (2019-2024) tot uitvoering te brengen: sensibiliseringen, opvang voor jonge kinderen, integratie in scholen en buitenschoolse structuren, engagementbeleid, meervoudige toegankelijkheid, inclusie in de vrijetijdsbesteding, ...

Een "Diversiteitsplan", dat een diversiteitsbeleid moet verzekeren in het kader van de aanwerving in het Brusselse ambtenarenapparaat, werd gelanceerd in Sint-Joost in 2018. Een stand van zaken in verband met het gemeentelijk personeel en de aanwervingsmodaliteiten binnen het Gemeentebestuur werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Departement Human Resources en de Cel Diversiteit van Actiris (selectie/aanwerving, personeelsbeheer, interne en externe communicatie en het lokale leven).

Deze aanpak werpt nu zijn vruchten af voor wat de integratie van personen met een handicap betreft, omdat de ordonnantie van het Brussels Parlement, die voorziet in een aanwervingspercentage van 2,5% voor personen met een handicap binnen een Gemeentelijk bestuur, ruimschoots werd overschreden in Sint-Joost, waar het percentage 4,82% bedraagt, het hoogste van de Brusselse gemeenten.

Contact

Gelijke Kansen

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Huri Karakaya

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

INFO CORONA

De gemeente ontvangt u enkel op afspraak vanaf 21 september 2020 van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 13:00 (geen permanentie op dinsdagnamiddag).

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).