Good Move: een nieuw gewestelijk mobiliteitsplan

Op 4 april 2019 keurde de Brusselse regering in eerste lezing het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move goed. Dit plan, gedragen door Brussel Mobiliteit en samen gecreëerd met alle mobiliteitsactoren sinds 2017, streeft ernaar de mobiliteitsstrategieën tot 2030 te definiëren. Tussen 17 juni en 17 oktober kunnen alle Brusselaars hun opmerkingen geven tijdens het openbaar onderzoek. Hoe dit plan tot stand is gekomen en wat het inhoudt, ook voor Sint-Joost ?

Het plan Good Move zet een globale en transversale visie uit op het Gewest voor de komende 10 jaar. Ze identificeert de grote uitdagingen zoals de bevolkingsgroei, de vervuiling, de geluidshinder, de leveringen…  Om dit plan uit te werken, werkte Brussel Mobiliteit sinds 2017 samen met alle mobiliteitspartners binnen en buiten Brussel, maar ook met verschillende studiebureaus binnen het kader van een uitgebreid participatief proces.

Het plan baseert zich op 6 pijlers:

 

  • Good Neighbourhood (een goede buurt): Een betere openbare ruimte, verkeersluwe wijken, algemene zone 30, …
  • Good Network (een goed netwerk): Elke weg een specifieke rol, heraanleg grote assen, een fiets- en wandelnetwerk, beter openbaar vervoer, …
  • Good Service (een goede dienstverlening): Een betere kwaliteit van de vervoersdiensten, een flexibel mobiliteitsaanbod (Mobility as a Service), overstapknopen, parkeerbeleid, …
  • Good Choice (goede keuzes): De keuze voor duurzame mobiliteit, het parkeerbeheer, variabele vervoerstarieven, rationaliseren van de leveringen, sensibiliseren, …
  • Good Partner (goede partners): Gewest als organiserende mobiliteitsautoriteit in constructief partnerschap met de gemeenten, burgerparticipatie bij mobiliteits- en openbare ruimteprojecten, …
  • Good Knowledge (goede kennis): Beleidsevaluatie, gegevens verzamelen en analyseren, kwantitatieve en kwalitatieve gebruikersenquêtes, communicatie, …

En voor Sint-Joost ?

Het ontwerpplan en het effectenverslag zijn downloadbaar op www.goodmove.brussels

Alle documenten kunnen tevens worden geraadpleegd bij de receptie, Koningsstraat 284, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u. Of per email

Klachten en opmerkingen, waarvan kopieën kunnen worden verzonden naar het College van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten, worden gericht aan de projectontwerper binnen de onderzoekstermijn (hetzij via de post, hetzij per mail) :
Via www.goodmove.brussels (online formulier) of via het mailadres :
Brussel- Mobiliteit – Directie Strategie, Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel

Na het openbaar onderzoek zal de Brusselse regering het nieuwe gewestelijk mobiliteitsplan definitief goedkeuren. Brussel Mobiliteit ondersteunt de verschillende betrokken partners en de 19 gemeenten om het plan Good Move te realiseren.

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).