Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)

STATBEL

Sinds 2004 wordt in alle landen van de Europese Unie een vervolgonderzoek gehouden waarin men peilt naar de veranderingen in de leefomstandigheden van huishoudens. Er wordt gewerkt met een panelonderzoek, wat inhoudt dat de geselecteerde huishoudens gedurende 4 jaar worden gevolgd. Doordat steeds dezelfde soort informatie wordt verzameld, kunnen veranderingen nauwkeuriger worden geregistreerd en verklaard. De vragen hebben vooral betrekking op de sociale integratie van de deelnemers en op de inkomsten. Ook enkele algemene vragen over woonsituatie, werksituatie en gezondheid komen aan bod. Een extra module in 2018 verzamelt gegevens over materiële deprivatie, welzijn en huisvestingsproblemen. Om de resultaten op Europees niveau met elkaar te vergelijken zijn de vragenlijsten in verschillende landen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.

Ik heb een inleidende brief van Statbel ontvangen i.v.m. een enquête EU-SILC. Wat is de bedoeling hiervan?

U bent een van de 10.000 huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om deel te nemen aan de enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC = European Union-Statistics on Income and Living Conditions). De enquête zal afgenomen worden door een enquêteur die gestuurd wordt door Statbel, het Belgische statistiekbureau.
De enquêteur gaat u vragen stellen over uw leefomstandigheden zoals de buurt waar u woont en uw woning, uw sociaal leven en uw inkomsten.

De voornaamste doelstelling van SILC is de anonieme opmaak van cijfers voor België en  de Europese Unie om het sociaal beleid mee te helpen evalueren en plannen, o.a. in het domein van de armoede en de sociale uitsluiting. De enquête wordt in alle landen van de Europese Unie op eenzelfde manier afgenomen. Zo kunnen de cijfers tussen de Europese landen correct vergeleken worden. De anoniem verwerkte resultaten worden ook gebruikt door universiteiten en studiediensten.

Door de wet op de statistiek mag Statbel de informatie enkel gebruiken voor statistische doeleinden, en niet voor controles door de fiscus, de RVA of andere instellingen.

Wat gebeurt er concreet nadat ik de introductiebrief over SILC ontvangen heb?

Zoals aangekondigd in de introductiebrief komt een enquêteur van Statbel bij u langs om mondeling een interview over SILC af te nemen. De enquêteur die in de brief vermeld staat, stelt u tijdens het interview vragen rond uw leefomstandigheden, zoals de buurt waarin u woont en uw woning, uw sociaal leven en uw inkomsten. Het interview duurt gemiddeld circa 50 minuten.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan het SILC-interview?

SILC is een enquête op vrijwillige basis, maar uw gezin ontvangt bij deelname een vergoeding van 30 euro. Het is echter voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat u deelneemt. Anders riskeren we dat gezinnen die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de nauwkeurige schatting van de armoedecijfers. We vragen u om een eventuele deelnameweigering te bespreken met de enquêteur.

Hoe weet ik dat de persoon die thuis langskomt een echte enquêteur van Statbel is?

Een enquêteur van Statbel beschikt over een legitimatiekaart met naam, foto en het logo van de FOD Economie, en de handtekening van de directeur-generaal van Statbel. De naam van de enquêteur staat in de introductiebrief.

Hoelang duurt het SILC-interview?

De duur van het interview is afhankelijk van de grootte van uw gezin en de soorten inkomsten die u ontvangt. Gemiddeld duurt de vragenlijst voor het huishouden (met vragen over uw woning en de buurt) 30 minuten. Per gezinslid komen daar nog 10 minuten bij. Het interview duurt gemiddeld circa 50 minuten voor een doorsnee gezin.

Hoe komen jullie aan mijn naam? Waarom werd ik geselecteerd om deel te nemen aan SILC?

Statbel selecteert jaarlijks ongeveer 10.000 huishoudens steekproefsgewijs toevallig uit het rijksregister. Het rijksregister is de overheidsdatabank waarin alle in België wettelijk verblijvende personen opgenomen zijn. Voor deze enquête wordt er een steekproef in 2 fasen (tweetrapssteekproef) getrokken:

  1. 275 Belgische gemeenten worden op toevallige wijze (“at random”) geselecteerd.
  2. In elk van deze gemeenten worden een aantal huishoudens op toevallige wijze (“at random”) geselecteerd.

De steekproef is zo samengesteld dat een goede representativiteit van de Belgische bevolking volgens leeftijdscategorie wordt gewaarborgd.

De SILC-enquête is een panelenquête of vervolgonderzoek: elk geselecteerd huishouden wordt 4 opeenvolgende jaren bevraagd. Het is voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat de geselecteerde huishoudens telkens deelnemen. Anders riskeren we dat gezinnen die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de nauwkeurige schatting van de armoedecijfers.

Is mijn privacy gewaarborgd?

Ja, Statbel dient volgens de statistiekwet uitsluitend informatie in te zamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om over u een persoonlijk dossier aan te leggen en uw informatie door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy wordt gegarandeerd omdat uw persoonsgegevens Statbel niet mogen verlaten. Dat wil zeggen:

  • De ingevulde papieren vragenlijsten (indien een enquête op papier) worden bij ons ingetikt en daarna gestockeerd in een beveiligde ruimte. Na 3 jaar vernietigt een gespecialiseerde firma de documenten.
  • Uit de verkregen informatie wordt na verwerking uw naam en adres verwijderd.
  • Externe gebruikers krijgen enkel een samengeteld antwoordenbestand zonder namen, adressen, maar ook zonder geboortedata.

Mag ik telefonisch of schriftelijk deelnemen aan de SILC-enquête?

Het is helaas niet mogelijk om telefonisch of schriftelijk deel te nemen. Om kwaliteitsredenen worden de enquêtes dus enkel door een enquêteur afgenomen.

Ik heb vorig jaar al meegewerkt. Waarom krijg ik nu weer een brief?

Sinds 2004 wordt er gewerkt met een panelenquête of vervolgonderzoek. Dit betekent dat elk geselecteerd huishouden gedurende 4 opeenvolgende jaren elk jaar bevraagd wordt. Als u niet meer wenst mee te werken, vragen we u dit te bespreken met uw enquêteur die binnenkort met u contact zal opnemen.

https://statbel.fgov.be/silc

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.