Hittegolf

Hittegolf

Het is warm! Zeer aangenaam voor sommigen, maar ondraaglijk voor anderen… Wanneer de warmte de stad overmeesterd kan de situatie snel verstikkend worden en dit met de nodige gevolgen op de gezondheid en het milieu. Weet wie de prioritaire personen zijn die u moet beschermen en wapen u tegen deze grote hitte door goede gewoontes aan te nemen!

WARMTE EN HITTEGOLF
 

Een hittegolf is een aanzienlijke opwarming van de lucht of de verspreiding van een hete luchtlaag over een bepaalde regio, gedurende een periode van minstens drie opeenvolgende dagen met een minimale gemiddelde temperatuur (gemiddelde over de drie dagen en niet per dag) van meer dan 18,2 °C en een maximale gemiddelde temperatuur hoger dan 29,6 °C, waarden opgemeten in Ukkel1.
Een opeenvolging van hittedagen stemt dus overeen met een hittegolf.

KAARTEN OM DE KOELE ZONES OP TE ZOEKEN
 

Een nieuwe studie, die Leefmilieu Brussel heeft besteld, zet de koele zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart. Welk idee schuilt hierachter ?  De koelste zones lokaliseren ingeval van grote hitte en aantonen waar zich risicozones bevinden, waartegen men bij voorrang concrete acties kan ondernemen.

Ontdek de kaarten van de koele zones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

EXTREME WARMTE EN OZONPIEKEN, HET GEWESTPLAN


Om de bevolking te waarschuwen en maatregelen in te voeren in geval van extreme warmte (en/of ozonpieken), beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een gradueel plan, dat bijzondere aandacht besteedt aan risicopersonen : kinderen, ouderen en alleenstaanden, personen met ademhalingsmoeilijkheden enz.

Tijdens hittegolven stijgt de concentratie van ozon -een vervuilend gas aanwezig in de lucht en gevaarlijk voor de gezondheid-, vaak aanzienlijk. Het Hittegolf- en ozonpiekenplan laat toe om hierop te anticiperen en acties tot stand te brengen die de risico's voor de inwoners voorkomen en beperken, in het bijzonder voor zwakke personen.

Adviezen, weersvoorspellingen en waarden van de luchtkwaliteit zijn beschikbaar op dit adres.

TE WARM… WAT TE DOEN?
 

Extreme warmte kan een negatief gevolg hebben op iedereen, zelfs bij mensen met een goede gezondheid. Met de juiste reflexen beperkt u de risico's: drink meer water, minder alcohol, blijf bij voorkeur binnen, verfris u regelmatig, pas uw kleding aan, heb oog voor intergenerationele solidariteit… En vind op deze pagina’s goede adresjes waar het koel vertoeven is in Brussel: zwembad, fonteinen, schaduwrijke plekken en koele zones…

Ziehier enkele bijkomende adviezen.

FONTEINEN MET DRINKWATER

  • Familietuin, Warmoesstraat 179
  • Speelruimte Botanique
  • Park Liedekerke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd: 04.09.2019