Cat

Cat

Iedere eigenaar van een huisdier dient zorg te dragen voor zijn dier, het correct te voeden, het huisvesten in goede hygiënische omstandigheden en het te respecteren. Ook al is dit voor velen vanzelfsprekend, toch zijn er helaas uitzonderingen. De wet verbiedt tevens om een dier onnodig te doden, te verminken, te laten lijden. Dit geldt dus ook voor diegenen die dieren kweken, transporteren, opvangen of gebruiken.

Waarom steriliseren?

De overpopulatie aan katten valt onmogelijk te beheren door de asielen, die daardoor verplicht zijn om euthanasie te plegen.

  • Sterilisatie is een operatie die wordt uitgevoerd onder verdoving : een pijnloze ingreep voor het dier.
  • Een gesteriliseerde kattin is rustiger, wordt niet meer krols en heeft minder risico om borsttumoren te ontwikkelen.
  • Een gesteriliseerde kater stopt met het afbakenen van zijn terr itorium met zijn urine. Hij vecht minder en loopt minder weg.

Premie voor de sterilisatie van huiskatten

Met het oog op dierenwelzijn heeft de gemeente Sint-Joost voor de toepassing hiervan beslist om voor de inwoners een gemeentelijke premie ter beschikking te stellen vastgesteld op 35€ voor mannelijke en 70€ voor vrouwelijke katten. Er wordt slechts één premie toegekend per jaar en per Tennoods huishouden.

Hoe kan ik van deze premie genieten

Na de operatie te hebben uitgevoerd bij een dierenarts, moet er een formulier worden ingediend voor de premieaanvraag (beschikbaar op hier of bij de dienst Openbare netheid) vergezeld van :

  • Het originele verzorgingsattest ondertekend door de dierenarts die de sterilisatie heeft uitgevoerd;
  • De originele honorarianota uitgeschreven door deze dierenarts.
  • Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.
  • Het bewijs van hoedanigheid van eigenaar van het huisdier door elk mogelijk identificatiemiddel (elektronische chip, vaccinatieboekje enz.).

Terugbetaling van de sterilisatie van zwerfkatten

Vrijwillige Tennodenaars kunnen tevens een aanvraag indienen tot tenlasteneming van de sterilisatiekosten van een zwerfkat uit de buurt (niet-drager van elektronische chip) bij een geconvention eerde dierenarts aangeduid door de gemeente.
Voor ieder verloren of gevonden dier, aarzel niet om contact op te nemen met de politie van Zone Noord die instaat voor dit soort van si tuatie.

U bent getuige van dierenmishandeling, wat moet u doen ?

Indien u bij een buur, in een handelszaak, bij een kweker... dieren (honden, katten, knaagdieren, paarden, vogels...) vaststelt die vermagerd zijn, geslagen worden of in slechte omstandigheden leven op het vlak van hygiëne en verzorging, dan kan u deze nalatigheden melden bij Leefmilieu Brussel door het online klachtenformulier in te vullen op www.leefmilieu.brussels/dierenwelzijn.

Contacts

Bouvez MP, dierenarts

Rogierlaan 412
1030 Brussel

 

Laatst gewijzigd: 26.11.2019