Sociale Actie

Sociale Actie

ocmw

Alle personen die op regelmatige wijze woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node die financiële en/of sociale moeilijkheden hebben, kunnen van de steun van het OCMW genieten voor zover zij voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.
De algemene sociale dienst ontvangt en behandelt de aanvragen tot sociale hulp bij het OCMW. Deze kunnen mondeling of schriftelijk worden gevraagd.

Enkele voorbeelden van aangeboden diensten :

 • financiële hulp
 • huisvesting
 • medische hulp
 • hulp en verzorging aan huis
 • werkverschaffing
 • schuldbemiddeling
 • psychosociale hulp
 • gerechtelijke bijstand
 • opname in instellingen
 • opvang in sociale hulpcentra
 • crisisopvang
 • financiële begeleiding en ondersteuning met betrekking tot de energiebevoorrading
 • culturele cheques om de sociale en culturele deelname te bevorderen.

De aanvragen gebeuren van maandag tot donderdag van 8u45 tot 10u.

Contact

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Luc Frémal
Algemene sociale dienst
Amélie Vanwissen
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)
Marc Bouteiller

 

Laatst gewijzigd: 07.09.2017