Lopende werken

Lopende werken -

Lijst van de werken die eventueel hinder zouden kunnen veroorzaken. De informatie is niet altijd exact, want de organisatie van sommige werkzaamheden hangt af van een aantal openbare en privé actorenn.

Gelieve hieronder de data te vinden van de voortgang der werken per interventiezone :

 • Sint-Lazaruslaan: Herneming van de renovatie- en nutsvoorzieningswerken vanaf 01/08/2019 tot 31/12/2019.
 • Chaletstraat : aanvang van coördinatiewerken (Vivaqua, Sibelga) vanaf de 2 september 2019.
 • Sint-Lazarusplein: "Silver Tower" - privé-werf bouw van een kantoortoren en een parking. de werken werden
  gelanceerd in oktober 2018 en duren tot eind 2020. Het verkeer rond de werf werd op één strook gebracht.
 • Molenstraat: Volledige renovatie van gevel tot gevel uitgevoerd door de gemeente Sint-Joost-ten-Node (trottoirs, weg,...). De ingangen van garages zullen toegankelijk zijn in functie van de voortgang van de werken en van de veiligheid van de gebruikers. 
  De voorziene fasering ziet er als volgt uit :
  van 12/08 tot 30/08, Kruispunt Josaphatstraat
  van 30/08 tot 27/09, Gedeelte Josaphat-Grensstraat
  van 16/09 tot 27/09, Kruispunt Grensstraat
  van 27/09 tot 25/10, Gedeelte Grens - Warmoesstraat
  van 21/10 tot 08/11, Kruispunt Warmoesstraat
  van 08/11 tot 06/12, Gedeelte Warmoes - Wijnheuvelenstraat
 • Madou / Quetelet /Middaglijnstraat: aanleg van een gewestelijk fietspad en installatie van een lift metrostation Madou. renovatiewerken tot 11 oktober 2019. Kruispunt éénrichting gemaakt in de richting van de Kleine Ring,
  Omleiding via de Galileelaan en Koningsstraat of Sterrenkundelaan.
 • Artisjok / Pacificatie : heraanleg van de hoek tussen de Pacificatie-/Artisjok-/Spastraat, beveiliging van het
  kruispunt in het kader van het Duurzame Wijkcontract As Leuven. De werken starten op 20 augustus 2019 voor
  een duur van 80 werkdagen. Gedeeltelijke sluiting van de straten in functie van de fasering van de werken.

Renovatiewerken trottoirbedekking van de Gemeente : de lijst met de betreffende straten en data dient te worden bevestigd door het college. Voor alle werken worden wegen afgesloten.

 • Galileelaan (met kruispunt Poolstraat en hoek Queteletplein) : start van de werken vanaf 02/09/19
 • Staartsterstraat: Start van de renovatiewerken van de trottoirs (vervanging van de bestrating en beveiliging van het zebrapad). Sluiting van de straat van 02/09 tot 16/09.
 • Dwarsstraat:  Start van de renovatiewerken van de trottoirs vanaf 09/09 (tot 30/09).

  Opgelet, de bushalte in de Dwarsstraat werd verplaatst naar enkele meters verderop en zal daar definitief gevestigd blijven.

Om de werken die momenteel worden uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te volgen met wekelijkse updates : www.mobilite-mobiliteit.brussels

T 0800 94 001.

Plan chantiers

Plan chantiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacten

Openbare werken dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Lewis Goga
Wegeniswerken
Jean-Marie Chaloin
Signalisatie dienst
Ali Mandoudane
Events dienst
Ali Mandoudane / Charalambos Kididis

Laatst gewijzigd: 28.11.2019