Europeanen

Het Bureau Europa reikt gratis de volgende documenten uit :

Bijlagen

  • Aankomstverklaring voor Europeaan (Bijlage 3ter)
  • Bijzonder document van verblijf (Bijlage 35)
  • Bijlage 15 afgeleverd naar aanleiding van een ambtshalve schrapping met vraag tot herinschrijving

zich wenden tot het Bureau Europa

Identiteitsbewijzen

  • Inschrijvingsattest (model A -AR 08/10/1981)
  • Identiteitsdocumenten – Kinderen jonger dan 12 jaar : reispas, identiteitsattest (met foto)

zich wenden tot het Bureau Europa

Aflevering van bepaalde documenten krachtens de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

  • Ontvangstbewijs voor eerste indiening of bijkomende indiening van een Artikel 9

zich wenden tot het Bureau Europa

Adreswijziging

  • Inschrijving, verhuizing in de gemeente alsook vertrek naar het buitenland (Mod.2, Mod. 2 bis, Bijlage 18)
  • Verhuizing binnen een zelfde gebouw die een wijziging van gezinssamenstelling met zich meebrengt (Mod. 2 bis)
  • Herinschrijving ingevolge een ambtshalve schrapping (Mod. 2)

zich wenden tot het Bureau Europa

Contact

Europa

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel

Laatst gewijzigd: 03.10.2019