Europeanen

Het Bureau Europa reikt gratis de volgende documenten uit :

Bijlagen

  • Aankomstverklaring voor Europeaan (Bijlage 3ter)
  • Bijzonder document van verblijf (Bijlage 35)

zich wenden tot het Bureau Europa

Identiteitsbewijzen

Identiteitsdocumenten – Kinderen jonger dan 12 jaar : reispas, identiteitsattest (met foto)

E kaart = Verklaring van inschrijving

Voor Europeanen die al minder dan 5 jaar in België verblijven.

zich wenden tot het Bureau Europa

E+ kaart = Document ter staving van duurzaam verblijf

Voor Europeanen gevestigd in België. De kaart is 5 jaar geldig en onvoorwaardelijk vernieuwbaar.

zich wenden tot het Bevolkingdienst

Adreswijziging

  • Inschrijving, verhuizing in de gemeente alsook vertrek naar het buitenland (Mod.2, Mod. 2 bis, Mod 8)
  • Verhuizing binnen een zelfde gebouw die een wijziging van gezinssamenstelling met zich meebrengt (Mod. 2 bis)
  • Herinschrijving ingevolge een ambtshalve schrapping of een vertrek naar het buitenland (Mod. 2)

zich wenden tot het Bureau Europa

Contact

Europa

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Hassania Bouali

Laatst gewijzigd: 15.01.2020